TA3 - Analýzy a trendy - Ako vytriediť viac odpadu
Celý priebeh diskusnej relácie:

Celý priebeh diskusnej relácie:

ta3