ENVI-PAK vo Vedeckej cukrárni
Občianske združenie Mladí vedci Slovenska nás pozvalo do Vedeckej cukrárne, ktorá sa konala 28

Občianske združenie Mladí vedci Slovenska nás pozvalo do Vedeckej cukrárne, ktorá sa konala 28. mája a jej hlavnou témou bol zmysel a dôvody triedenia a recyklácie plastov. Vedecká cukráreň sa koná v Centre vedecko-technických informácií pravidelne niekoľko rokov. Jej cieľom je neformálnymi diskusiami so stredoškolskou mládežou hovoriť o aktuálnych témach s poprednými slovenskými a zahraničnými vedcami a odborníkmi v rôznych profesijných oblastiach.

Príležitosť porozprávať o význame triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov sme tento krát dostali my. Ing. Román Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia našej spoločnosti, najskôr porozprával o množstve odpadu, ktoré my ľudia tvoríme. Potom predstavil možnosti ako s ním naložiť, aby boli dôsledky na naše životné prostredie čo najšetrnejšie, aby nám odpad slúžil aj vo svojom novom živote alebo sa premenil na energiu a nie na haldy na skládkach, zaťažujúcich planétu.

Asi 150 stredoškolákov si na nás pripravilo rôzne otázky vrátane trocha provokatívnych, ktoré patria k ich veku a sú prejavom záujmu o tému. Aj to je dôkaz, že takéto podujatia majú význam.

vc1 vc3 vc4

vc4 vc6 vc8