ENVI-PAK vstupuje do nového roka s potvrdením vysokej kvality manažérskeho systému
Koncom roka 2014 bola oprávnená organizácia ENVI-PAK opätovne úspešne certifikovaná

Koncom roka 2014 bola oprávnená organizácia ENVI-PAK opätovne úspešne certifikovaná. Audit vykonala nezávislá akreditovaná certifikačná organizácia ASTRAIA, s.r.o., ktorá potvrdila platnosť troch certifikátov – systému manažérstva kvality ISO 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 a systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2005.

Audítorský tím hodnotil ako silné stránky posudzovaného manažérskeho systému splnenie legislatívnych požiadaviek v rámci ISMS (Systém riadenia bezpečnosti informácií), proces prevádzkových kontrol informačnej bezpečnosti, externú komunikáciu a marketing, odbornosť personálu v oblasti starostlivosti a zamerania na zákazníka.

Udelené certifikáty sú výsledkom účinného plánovania zdrojov a rozvoja v našej spoločnosti, ako aj jednoznačne stanovenej zodpovednosti, právomocí a postupov výkonu činností a procesov. Získavanie, analyzovanie a výmena informácií sú hodnotené ako efektívne a na vysokej úrovni. ENVI-PAK má zavedený účinný mechanizmus samokontroly a kontroly. „Osobitne si ceníme udelenie certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý máme ako jediná z oprávnených organizácií a ktorý našim klientom garantuje informačnú bezpečnosť. Za hlavný prínos certifikácie považujeme možnosť ďalšieho zlepšovania úrovne riadenia, udržanie a zlepšenie úrovne kvality našich služieb“, uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK.