ENVI-PAK vytvoril neoficiálny REKORD v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí
Oprávnená organizácia ENVI-PAK spoločne s Ministerstvom životného prostredia vyhlasili pokus o rekord v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí

Oprávnená organizácia ENVI-PAK spoločne s Ministerstvom životného prostredia vyhlasili pokus o rekord v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí. Na festivale Pohoda, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. - 18. júla 2009 na letisku pri Trenčíne, sme sa spoločne s návštevníkmi festivalu pokúsili dosiahnuť neoficiálny slovenský rekord. Pokus o rekord zároveň motivoval ľudí k tomu, aby na festivale triedili odpad. Separovanie odpadu bolo už tretí rok možné vďaka oprávnenej organizácii ENVI-PAK. Na mieste, kde sa každým rokom stretáva viac a viac ľudí, vzniká obrovské množstvo odpadu, ktorý nemusí skončiť na skládke. Viac než 30 000 návštevníkom i obchodníkom a stánkarom bolo umožnené správať sa ekologicky, triediť odpad, a tak umožniť jeho recykláciu a opätovné využitie.

V sektore neziskových organizácií stál obrovský kontajner, ktorý sa počas festivalu plnil plastovým odpadom. Každý, kto prinesol v piatok alebo v sobotu medzi 13-17.00 hod. ku kontajneru vrece s plastovým odpadom, bol odmenený malým darčekom.

Tento ročník sa na festivale vyseparovo najviac odpadu. Návštevníci vytriedili 1780 kg papierového odpadu, 820 kg hliníkových plechoviek, 3830 kg elektroodpadu a čo je najhlavnejšie 16870 kg plastov - fólií, téglikov a PET fliaš. To je o 6670 kg plastov viac, ako v minulom roku!Na festivale Pohoda 2010 sa spoločne pokúsime dosiahnuť oficiálny rekord, veríme, že sa opôť zaoja všetci návštevníci festivalu.