ENVI-PAK zvyšuje odbornú pripravenosť svojich klientov
Oprávnená organizácia ENVI-PAK pripravila v tomto roku pre svojich klientov niekoľko bezplatných odborných školení a špecializovaných seminárov ako súčasť poskytovaných služieb legislatívnej podpory a poradenstva

Oprávnená organizácia ENVI-PAK pripravila v tomto roku pre svojich klientov niekoľko bezplatných odborných školení a špecializovaných seminárov ako súčasť poskytovaných služieb legislatívnej podpory a poradenstva. Podujatia, ktoré sa konali v Bratislave, Žiline a v Prahe, za účasti približne 300 klientov z viac ako 200 spoločností, boli zamerané predovšetkým na problematiku zákona o obaloch a zákona o odpadoch s názvom Zákon o obaloch v praxi.

Určené boli najmä pracovníkom, v kompetencii ktorých je problematika odpadov z obalov, zasielanie výkazov a kontakt so samosprávou a špecializovanou štátnou správou.

Dňa 12. 11. 2014 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár k návrhu dnes už vládou schváleného nového zákona o odpadoch. Na seminári, určenom výrobcom a dovozcom, ktorý pripravila oprávnená organizácia ENVI-PAK s tímom renomovaných odborníkov, sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov z viac ako 90 spoločností. Hlavnou témou boli pripravované zmeny oproti v súčasnosti platným právnym normám v oblasti odpadového hospodárstva.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK organizuje semináre pri minimálnom počte 10 záväzne prihlásených klientov vo vybranom meste, pričom na seminár je možné prihlásiť najviac dvoch zástupcov z jednej spoločnosti. Konkrétne miesta konania sú zverejnené v klientskej zóne po prihlásení minimálneho počtu klientov.

V odbornom poradenstve, ktorého súčasťou sú aj celoročne organizované semináre a školenia, budeme pokračovať aj v roku 2015 a na účasť záujemcov o ne sa tešíme. Ak bude prijatý nový zákon o odpadoch, budú v tomto roku obzvlášť potrebné.