Európsky parlament obmedzil používanie plastových tašiek
Európsky parlament dňa 28. 4. 2015 schválil legislatívny návrh, prostredníctvom ktorého budú členské štáty Európskej únie nútené znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek

Európsky parlament dňa 28. 4. 2015 schválil legislatívny návrh, prostredníctvom ktorého budú členské štáty Európskej únie nútené znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek. Tieto tašky predstavujú veľký environmentálny problém. Miliardy ich končia v prírode, kde ničia životné prostredie, škodia rybám, vtákom a ďalším živočíchom a nakoniec sa môžu dostať aj do potravinového reťazca.

Nová smernica umožňuje členským štátom vybrať si z dvoch alternatív:

•    prijať opatrenia na zníženie priemernej ročnej spotreby biologicky nerozložiteľných ľahkých nákupných tašiek na 90 kusov na občana do konca roka 2019 a 40 kusov do konca roka 2025 alebo

•    zabezpečiť, aby od konca roka 2018 neboli ľahké plastové tašky ponúkané kupujúcim bezplatne.

Ľahké plastové nákupné tašky s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov sú v súčasnosti najviac rozšírenými plastovými taškami v EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako v prípade hrubších tašiek, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý často končí pohodený v prírode a výrazne znečisťuje najmä vodné toky a ekosystémy.

Každý občan EÚ použil v roku 2010 podľa odhadov 198 plastových nákupných tašiek, pričom približne 90 % z nich bolo ľahkých. Priemerný Slovák ročne použije až 466 plastových tašiek, kým Dán alebo Fín spotrebuje len štyri. Spotreba plastových tašiek by bez zásahu Európskeho parlamentu naďalej rástla. Podľa údajov Európskej komisie bolo v EÚ v roku 2010 odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek.

Odporúčanie do druhého čítania nájdete TU.

  plastove%20tasky_zivotny%20cyklus