Festival Pohoda bol tento rok ešte zelenší a čistejší
Na trenčianskom letisku sa toto leto opäť diali nielen hudobné, ale aj ekologické zázraky

Na trenčianskom letisku sa toto leto opäť diali nielen hudobné, ale aj ekologické zázraky. Návštevníci festivalu vytvorili 61,4 tony odpadu, avšak 22 % - 13,6 tony odpadu vyseparovali a prispeli tak k šetreniu prírodných zdrojov. Oprávnená organizácia ENVI-PAK a zberová spoločnosť SITA Slovensko vytvorili také podmienky na triedenie odpadu, že tento rok nebola na Pohode ničím platná výhovorka: Netriedil som odpad, nemal som ako. Účastníci festivalu, vystupujúci aj stánkari mali k dispozícii tisíce vriec na separovaný zber odpadu a 150 kontajnerov na plasty, ďalších 100 na papier a kovy a 200 na ostatný komunálny odpad a väčšina ich aj náležite používala.

Separovanie_odpadu_Pohoda_3Separovanie_odpadu_Pohoda_2ENVI-PAK a SITA Slovensko vyzbrojili zbernými hniezdami všetky kúty festivalovej plochy - stanové mestečká, občerstvovacie a oddychové zóny, plochy pod pódiami. Jednoducho odpad sa dal triediť vždy a všade. A svedčia o tom aj výsledky – spolu 13,6 tony vyseparovaného odpadu. Z toho 3,8 tony PET fliaš, 6,4 tony ostatných plastov, ako sú fólie či plastové poháre od piva a Kofoly, ďalej 3 tony papiera a 420 kg kovov. V porovnaní s minulým rokom je to

o 56 % viac vyzbieraného triedeného odpadu.

Event_ZELENY_BODNávštevníci Pohody si mohli okrem hudobného zážitku z festivalu odniesť aj informácie o tom, prečo je správne separovať odpad. ENVI-PAK v rámci svojej kampane Každý môže triediť odpad intenzívne komunikoval s návštevníkmi o spôsoboch triedenia odpadu, o využití vyseparovaných odpadov a jeho vplyve na životné prostredie. „Pri osobných rozhovoroch s účastníkmi sme postrehli, že ľudia chcú separovať odpad a mnohí už aj vedia, ako na to. Avšak niektorým na to chýbajú podmienky v bydlisku. Verím, že našou „pohoďáckou“ aktivitou sme v nich utvrdili presvedčenie o dôležitosti triedenia odpadu a prenesú túto myšlienku aj k zástupcom svojich miest. A tých tzv. nevercov, ktorí nad separovaním odpadu mávnu rukou, lebo to podľa nich nič nezmení, sme dúfam presvedčili o tom, že triedenie odpadu má zmysel“, hovorí Hana Nováková, generálny riaditeľ, ENVI-PAK, a.s.

„Taký čistý festival, ako bol ten náš v tomto roku, som v živote nevidel a to som už vo svete navštívil veľa festivalov. Bol by som rád, keby to nebolo brané ako samochvála, ale ako ocenenie spoločnostiam, ktoré sa o odpad na festivale v tomto roku starali, spoločnostiam SITA Slovensko a ENVI-PAK“, hodnotí tohtoročnú Pohodu Michal Kaščák, vedúci organizačného tímu.

Pohoda_2008_upratovanie_po_koncerteZberová spoločnosť SITA Slovensko zabezpečila okrem zberu a odvozu odpadu aj dočisťovanie plôch pred pódiom, oddychových zón a po demontovaní všetkých stavieb a odchode stánkov a stanov dala do poriadku celé trenčianske letisko. A bola to veru v daždivom počasí začiatkom týždňa náročná práca. „Počasie ovplyvniť nevieme a museli sme sa mu prispôsobiť. Ale počas príprav na Pohodu sme mysleli na to, že potenciál separovaného zberu odpadu je tu vysoký vzhľadom na predávané tovary a poskytované služby. Pripravili sme preto väčší počet zberných hniezd, ktoré boli dostupné v každom mieste festivalovej plochy a ENVI-PAK všetky kontajnery výstižne označil, takže účastníci festivalu vedeli presne určiť, ktorý odpad kam patrí“, vysvetľuje tohtoročný úspech na poli separovaného zberu odpadu na Pohode obchodný riaditeľ SITA Slovensko, Roman Rabiňák.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK však s podporou separovaného zberu odpadu toto leto ešte nekončí. Má rozbehnuté ďalšie projekty s obcami a mestami, ktoré chcú zefektívniť separovaný zber odpadu a práve osveta medzi obyvateľmi je kľúčom k efektivite odpadového hospodárstva v obciach.