Každý môže triediť odpad a pomôcť tak životnému prostrediu
Bratislava, 7. mája 2008 - Keď sa nás niekto opýta na životné prostredie, väčšina z nás odpovie, že mu na ňom záleží a snaží sa prispieť k jeho ochrane

Bratislava, 7. mája 2008 - Keď sa nás niekto opýta na životné prostredie, väčšina z nás odpovie, že mu na ňom záleží a snaží sa prispieť k jeho ochrane. Ale nie všetci vieme, „ako na to“. Oprávnená organizácia ENVI-PAK, prevádzkovateľ systému ZELENÝ BOD na Slovensku, preto v máji spustila osvetovú kampaň, v ktorej sa obyvatelia Slovenska dozvedia, že „Každý môže... triediť odpad“. Kampaň zahŕňa billboardy, rozhlasovú a printovú komunikáciu, letáky vo vlakoch, plagáty v prostriedkoch hromadnej dopravy, online komunikáciu, ako aj zábavno-vzdelávacie podujatia pre verejnosť.

Informačná kampaň vytvorená a financovaná oprávnenou organizáciou ENVI-PAK má za cieľ ukázať obyvateľom, že triedenie odpadu má zmysel a každý jednotlivec môže prispieť k čistejšiemu Slovensku. Odpad z jednej domácnosti je síce len "kvapkou v mori" komunálneho odpadu v obci, ale napríklad už len 2 litrové nápojové kartóny stačia na výrobu metra štvorcového kuchynských utierok alebo 35 plastových fliaš môže slúžiť na výrobu fleecovej bundy. Tak prečo hneď nezačať?

Radu „ako na to“ získajú obyvatelia Slovenska v období 1.5. – 30.6.2008 prostredníctvom billboardovej kampane a inzerátov v celoštátnych týždenníkoch Online komunikácia nezahŕňa len bannerovú kampaň na najnavštevovanejších slovenských webstránkach, ale aj úpravy stránky www.zelenybod.sk, ktorá sa môže stať online „pomôckou“ pre všetkých, čo si nevedia rady alebo chcú vedieť viac. Čas strávený cestovaním do práce, za rodinou alebo za zábavou si môžu cestujúci vyplniť čítaním plagátov v MHD alebo prelistovaním letáku o separovaní odpadu vo vlaku. Tento istý leták nájdu začiatkom júna aj čitatelia v denníku Sme. Vyvrcholením kampane „Každý môže... triediť odpad“ budú koncom júna podujatia pre verejnosť v obchodných centrách v 7 slovenských mestách. Tu sa návštevníci dozvedia nielen množstvo informácií o separovaní odpadu z obalov a o systéme ZELENÉHO BODU, ale budú môcť vyhrať zelený náramok či odznak. ENVI-PAK nezabudol v súťažiach ani na deti, ktoré sú nositeľom myšlienky environmentálnej spriaznenosti do budúcnosti.

„Osveta medzi obyvateľmi je jednou zo základných úloh našej organizácie. Systém separovaného zberu odpadov z obalov totiž môže efektívne fungovať len vtedy, ak sa doň zapojí dostatok domácností a odpad budú separovať správnym spôsobom. Preto sme sa rozhodli aj v tomto roku pokračovať v osvetovej kampani a aktivizovať Slovákov v dobrej veci - v separovaní odpadu“, uvádza Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK.

busboard_Strana_1_motorkarbusboard_Strana_2_breakdancerbusboard_Strana_3_deti