Komentované znenie Zákona č. 119/2010 z.z. o obaloch
Prinášame Vám druhé Komentované znenie Zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch so zapracovanými zmenami súvisiacimi s Novelou zákona o odpadoch č

Prinášame Vám druhé Komentované znenie Zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch so zapracovanými zmenami súvisiacimi s Novelou zákona o odpadoch č. 343/2012. Spoločne ju vytvorili tímy odborných pracovníkov oprávnenej organizácie ENVI-PAK a konzultačnej spoločnosti Centrum environmentálnych služieb (CENVIS).

Veríme, že používanie tejto praktickej príručky Vám uľahčí zorientovať sa v spleti „neprehľadných“ paragrafov a stane sa Vašou pomôckou pri riešení problematiky obalov a odpadov z obalov.

Odpadové hospodárstvo výrazne ovplyvňuje legislatíva. Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2010, má za sebou zložitú a dlhú cestu. Na jeho tvorbe sa začalo pracovať už v roku 2007. Oprávnená organizácia ENVI-PAK sa počas celého legislatívneho procesu aktívne podieľala na jeho príprave. Veľmi pozorne sme sledovali zmeny, ktorými zákon o obaloch počas troch rokov prechádzal v rôznych etapách prípravy a legislatívneho procesu. Pripomienkovali sme všetky zmeny, ktoré by mali pre Vás, našich klientov, negatívny charakter, a naopak, navrhovali sme riešenia vedúce k transparentnosti a efektivite systému zberu a zhodnocovania odpadov z obalov na Slovensku.

Tu si môžete stiahnuť kompletné Komentovane_znenie_zakona o obaloch.pdf

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.