Krajský súd potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva
Krajský súd potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD

paragrafKrajský súd potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD. Medzinárodné ochranné známky „ZELENÝ BOD“ spĺňajú zákonné podmienky na priznanie ochrany pre územie  Slovenskej republiky stanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.  V zmysle rozhodnutí Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR, sú zápisy vzťahujúce sa k ochrannej známke Zelený bod platné, t.j. konkrétne  medzinárodná ochranná známka č. 585713 a  medzinárodná ochranná známka č. 585714 platná pre všetky služby triedy 39,40,42 a 35, medzinárodná ochranná známka č. 653449 a medzinárodná ochranná známka č. 653450 platná pre všetky služby triedy 40,42. Na všetky tieto ochranné známky, sa vzťahujú bezo zmeny všetky zákonné ustanovenia poskytujúce ochranu týmto známkam pred nedovolenými zásahmi tretích strán.Naďalej nikto nesmie bez súhlasu majiteľa tieto ochranné známky používať na označovanie svojich výrobkov. Nedovoleným používaním týchto ochranných známok by používateľ neodôvodnene ťažil z ich významu  a poskytoval by verejnosti nepravdivé informácie o tom, že vyznáva hodnoty Zeleného bodu a je účastný systému Zelený bod.

Naďalej je na území Slovenskej republiky jedine spoločnosť ENVI-PAK a.s. oprávnená rozhodovať kto, ako a za akých podmienok bude ochranné známky Zelený bod používať, pričom toto oprávnenie nikdy nestratila.


Všetci tí, ktorí používajú ochranné známky ZELENÝ BOD legálne, ich môžu na území Slovenskej republiky naďalej používať bez akýchkoľvek obmedzení v súlade s platnými zmluvnými podmienkami dohodnutými so spoločnosťou ENVI-PAK a.s., ktorá je jediným poskytovateľom práv k používaniu ochranných známok Zelený bod pre územie Slovenskej republiky.Viac informácií nájdete tu: Rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD

Stanovisko právnej kancelárie Fritz & Partners k rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD si môžete stiahnuť vo formáte .pdf:

stanovisko-upv-fritz