11. 07. 2008

Legislatívny servis ENVI-PAK, a.s.

Vážení návštevníci,Dovoľujeme si Vás informovať, že s platnosťou od 15

Vážení návštevníci,

Dovoľujeme si Vás informovať, že s platnosťou od 15. augusta 2008 sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z., ktorá upravuje termín zasielania štvrťročného Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu Recyklačnému fondu a príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia (plné znenie Vyhlášky nájdete tu...)

Praktický význam pre výrobcov a dovozcov má najmä zmena v §13, ods. 2, ktorou sa posúva termín zasielania štvrťročného Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu Recyklačnému fondu a príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia a to vždy do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka.

V praxi to znamená, že Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu za najbližšie vykazované obdobie, t.j. už za 3 štvrťrok 2008 zašlete do konca mesiaca október 2008, a nie do 10. dňa po ukončení štvrťroka, ako tomu bolo doposiaľ.

K tejto pozitívnej zmene prispeli aj aktivity oprávnenej organizácie ENVI-PAK na legislatívnom poli.

Tím oprávnenej organizácie ENVI-PAK Vám praje príjemné leto.