MŽP SR započne veľké upratovanie
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR) vyhlásilo, že pripravuje akciu s pracovným názvom Veľké upratovanie Slovenska, vďaka ktorej by mala zmiznúť veľká časť nelegálnych skládok odpadu

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR) vyhlásilo, že pripravuje akciu s pracovným názvom Veľké upratovanie Slovenska, vďaka ktorej by mala zmiznúť veľká časť nelegálnych skládok odpadu.

Na odstránenie nelegálnych skládok odpadu bude v rámci plánovanej akcie vyčlenených približne sedem až osem miliónov eur.

V prvom kvartáli roku 2015 vyhlási Environmentálny fond grantový program, na ktorý budú uvoľnené financie z Recyklačného fondu.

Samosprávy tak budú môcť v priebehu tohto roka vyriešiť dlhoročný problém s výskytom nelegálnych skládok na ich území. Plánovaná akcia predstavuje spôsob ako finančne pomôcť obciam pri riešení problému nelegálnych skládok odpadu.

Ďalší priebeh spustenia plánovanej akcie MŽP SR v súvislosti s vyhlásením grantového programu budeme sledovať. O možnostiach získania finančných prostriedkov z grantového programu Vás budeme aktuálne informovať.