Ministerstvo životného prostredia je späť
1. novembra 2010 obnovilo svoju činnosť Ministerstvo životného prostredia SR

minister_zp_nagy1. novembra 2010 obnovilo svoju činnosť Ministerstvo životného prostredia SR. Ministrom hospodárstva sa stal bývalý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR József Nagy. Do funkcie ho navrhla koaličná strana Most-Híd.

branislav-cimermanNovým štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR sa vymenovaním vlády 3. novembra 2010 stal Branislav Cimerman.

Okrem nedoriešených káuz a úloh z minulosti (napr. emisnej kauzy, problematiky likvidácie starých environmentálnych záťaží, zavádzanie protipovodňovej prevencie a zavedenie novej zonácie TANAPu a pod.) čaká nové ministerstvo v blízkej dobe tiež vydanie vykonávacích predpisov k zákonu č. 119/2010 Z.z. o obaloch a tiež transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade do slovenskej legislatívy.

Kontakty a informácie o činnosti Ministerstva životného prostredia nájdete na stránke:

http://www.enviro.gov.sk/