Ministerstvo zverejnilo údaje pre výpočet zberového a trhového podielu
MŽP SR zverejnilo  údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016

MŽP SR zverejnilo  údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016. Ministerstvo tieto údaje zverejnilo v zmysle § 135 ods. 33 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

 

Tabuľka obsahuje číselné údaje o obaloch a odpadoch z obalov, elektrozariadeniach a elektroodpade, batériách a akumulátoroch (prenosné, automobilové, priemyselné), neobalových výrobkoch a odpadoch z neobalových výrobkov a pneumatikách.

 

Trhový podiel výrobcu obalov je definovaný v § 52 ods. 24 zákona o odpadoch, zberový podiel pre odpady z obalov v § 52 ods. 25 zákona a zberový podiel pre odpady z neobalových výrobkov v § 73 ods. 7 zákona.

 

Účelom výpočtu trhového podielu je určenie kritéria veľkosti výrobcu na trhu (v prípade obalov sa pri jeho výpočte berú do úvahy všetky typy obalov uvedené na trh - spotrebiteľské, prepravné, skupinové).

Prostredníctvom výpočtu zberového podielu sa vymedzuje spôsob určenia miery zodpovednosti za odpady z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa vytriedia v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov. V zmysle zákona výrobcovia obalov a neobalových výrobkov budú mať prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov povinnosť zabezpečiť a financovať nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v triedenom komunálnom odpade najmenej vo výške zberového podielu.

 

Údaje pre výpočet zberového a trhového podielu výrobcov vyhradeného výrobku na rok 2016 sú k dispozícii TU.