NR SR schválila zákon o odpadoch
Národná rada Slovenskej republiky 17. 3. 2015 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky 17. 3. 2015 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený zákon o odpadoch podlieha podpisu prezidenta SR. Prezident sa vyjadrí k schválenému zákonu do 15 dní od jeho doručenia do prezidentskej kancelárie.

Zákon po podpise prezidentom SR nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Znenie schváleného návrhu zákona o odpadoch si môžete stiahnuť TU.