09. 10. 2014

Na 5. ročník konferencie Samospráva a triedený zber sa prihláste do konca septembra

5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2014 sa blíži

 

 

5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2014 sa blíži. Svoju účasť môžete potvrdiť do 30. septembra mailom na obce@envipak.sk alebo telefonicky na 02/333 22 730. Pozvánku s programom a prihlášku nájdete TU.

Za Ekologický počin roka môžete hlasovať do 3. októbra TU. V tejto kategórii sú nominované zaujímavé environmentálne aktivity 7 prihlásených miest a obcí.

Konferencia sa bude konať 9. októbra 2014 v kongresových priestoroch hotela Tenis vo Zvolene. Zameriava sa na aktuálnu problematiku v oblasti odpadového hospodárstva. Viac v pozvánke s programom.

Vyvrcholením oficiálnej časti konferencie bude vyhlásenie výsledkov 5. ročníka Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov, ktoré budú odmenené finančnými cenami v celkovej výške 10.500 eur. Do súťaže budú automaticky zaradené všetky mestá a obce, ktoré spolupracujú s ENVI-PAK a zasielajú štvrťročné hlásenia.

Odborná konferencia Samospráva a triedený zber 2014, na ktorej sa zúčastnia slovenskí odborníci v oblasti odpadového hospodárstva, zástupcovia akademickej obce, samospráv a štátnej správy je dobrou príležitosťou na vzájomnú výmenu názorov a skúseností ako aj na neformálne rozhovory jej účastníkov.

Počet účastníkov konferencie je limitovaný, účastníci z radov samospráv sú uprednostnení. Tešíme sa na stretnutie s Vami a na účelne strávený čas. Konferencia je, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, pre samosprávy v systéme ENVI-PAK BEZPLATNÁ.