Návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum začatia MPK: 30.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 17.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 7.1.2013

Dátum začatia MPK: 30.7.2012

Dátum ukončenia MPK: 17.8.2012

Predpokladaná účinnosť od: 7.1.2013


Zákon č. 39/2013 nájdete TU.​​​