15. 08. 2012

Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum začatia MPK: 13.7.2012 Dátum ukončenia MPK: 2.8.2012 Predpokladaná účinnosť od: 1.1.2013

Dátum začatia MPK: 13.7.2012
Dátum ukončenia MPK: 2.8.2012
Predpokladaná účinnosť od: 1. januára 2013 s výnimkou § 50 ods. 10 nadobúda pre staré vozidla inej kategórie ako M1, N1 a L2e účinnosť 1. januára 2014, § 62 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť  1. januára 20...