Doplnené komentované znenie zákona
Oprávnená organizácia ENVI-PAK v spolupráci s odborníkmi konzultačnej spoločnosti Centra environmentálnych služieb zverejňuje doplnené Komentované znenie Zákona č

Oprávnená organizácia ENVI-PAK v spolupráci s odborníkmi konzultačnej spoločnosti Centra environmentálnych služieb zverejňuje doplnené Komentované znenie Zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zapracovanými zmenami súvisiacimi s Novelou zákona o odpadoch č. 343/2012.

Veríme, že používanie tejto praktickej príručky uľahčí povinným osobám zorientovať sa v spleti „neprehľadných“ paragrafov a stane sa užitočnou pomôckou pri riešení problematiky obalov a odpadov z obalov.

Tu si môžete stiahnuť kompletné Komentované znenie zakona o obaloch č. 119/2010.pdf