Novela zákona o odpadoch a o obaloch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
Avizovaná novela zákona o odpadoch (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

paragrafAvizovaná novela zákona o odpadoch (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bola dnes 27. augusta 2012 zaradená do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 5. september 2012.


Znenie návrhu novely nájdete na tejto adrese.ENVI-PAK sa zúčastní medzirezortného pripomienkového konania, počas ktorého bude zastupovať záujmy svojich klientov, partnerov a miest a obcí zapojených do systému ENVI-PAK.


O ďalšom vývoji legislatívneho procesu Vás budeme priebežne informovať.