Novela zákona o odpadoch č. 343/2012 zverejnená v Zbierke zákonov SR
Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 7. novembra 2012 podpísal prezident Ivana Gašparovič zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 2013.

Kontext:

Slovensku hrozí od Európskej komisie pokuta  v dôsledku podanej žaloby pre nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. "Urobili sme všetko, aj EK vidí, že sme urobili všetky potrebné kroky, takže žaloba by mohla byť stiahnutá," uviedol po schválení malej novely minister životného prostredia Peter Žiga (nominant Smeru-SD), podľa ktorého je žaloba zažehnaná.

Viac informácií pre samosprávy:

Novela zákona o odpadoch a jej vplyv na povinnosti samospráv

Viac informácií pre povinné osoby:

Vplyv legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie 


 

Novela zákona bola zverejnená v zbierke zákonov pod číslom 343/2012 Z.z.