Nový zákon o odpadoch súčasná vláda schvaľovať nebude
Slovenská republika sa zaviazala transponovať európsku smernicu 2008/98/ES o odpade do slovenskej legislatívy do 12

Slovenská republika sa zaviazala transponovať európsku smernicu 2008/98/ES o odpade do slovenskej legislatívy do 12.12.2010. Ministerstvo životného prostredia túto transpozíciu v termíne nestihlo, namiesto toho začalo prípravu nového zákona o odpadoch, ktorého prijatie avizovalo na jeseň 2011.

Minister József Nagy sa  aktuálne vyjadril, že vzhľadom na súčasnú politickú situáciu a dohody, ktoré existujú, Ministerstvo životného prostredia nebude predkladať nové zákony do parlamentu. Minister uviedol, že do volieb v marci 2012 sú odhodlaní pripraviť paragrafovú verziu návrhu zákona, ktorú bude môcť nová vláda predložiť na schválenie do parlamentu.