04. 12. 2013

Nový zákon o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Pripravovaný návrh zákona o odpadoch bol dňa 13.7.2012 zaradený do medzirezortného pripomienkového konania

Pripravovaný návrh zákona o odpadoch bol dňa 13.7.2012 zaradený do medzirezortného pripomienkového konania. Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 2.8.2012.

Znenie návrhu zákona vrátane príslušných príloh nájdete na tejto adrese:

https://envipak.sk/archive_files/documents/zakon-odpady-2012_mpk.zip

ENVI-PAK sa zúčastní medzirezortného pripomienkového konania, počas ktorého bude zastupovať záujmy svojich klientov, partnerov a miest a obcí zapojených do systému ENVI-PAK.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií k tomuto návrhu zákona, môžete sa bezplatne zaregistrovať na portáli https://lt.justice.gov.sk/. 

O ďalšom vývoji legislatívneho procesu k návrhu zákona o odpadoch Vás budeme priebežne informovať.