O triedení odpadu na ZŠ v Moste pri Bratislave
Že to v základnej škole v Moste pri Bratislave myslia s triedením odpadu vážne dokazuje aj to, že nás pani zástupkyňa školy požiadala, aby sme prišli ich žiakom porozprávať, ako majú triediť odpad a ako sa majú správať k životnému prostrediu

Že to v základnej škole v Moste pri Bratislave myslia s triedením odpadu vážne dokazuje aj to, že nás pani zástupkyňa školy požiadala, aby sme prišli ich žiakom porozprávať, ako majú triediť odpad a ako sa majú správať k životnému prostrediu.

prednaska%20most


 

Spolu so spoločnosťou Maspex Slovakia Trade sme 4. decembra strávili celý deň so žiakmi základnej školy a rozprávali sa, ako sa má správne triediť odpad, ako ho triedia doma a čo si o triedení odpadu myslia. Žiaci nás úprimne prekvapili svojimi vedomosťami, aktivitou a tiež ich vzťahom k tejto problematike. Nielenže doma odpad triedia, ale dbajú na to, aby ho triedila správne celá rodina. Aj vonku si svoje okolie všímajú a správanie iných im nie je ľahostajné.

prednaska%20most2 

Celodenného podujatia na tému „Trieď odpad, oplatí sa to!“ sa zúčastnilo približne 200 detí, čiže všetci žiaci školy, ktorí bývajú priamo v Moste a v okolitých obciach. Keďže zámerom školy je dlhodobá výchova a vzdelávanie v tejto dôležitej environmentálnej oblasti, pripravili sme pre žiakov súťaž návrhu plagátu na tému „Trieď odpad, oplatí sa to!“, ktorú vyhodnotíme na konci januára 2014 a najlepší jednotlivci a kolektívy budú spoločnosťami ENVI-PAK a Maspex Slovakia Trade odmenení motivačnými cenami, ktoré sú pre nich zatiaľ tajomstvom.