OZNAČOVANIE VÝROBKOV OCHRANNOU ZNÁMKOU ZELENÝ BOD JE PRE SLOVÁKOV DÔLEŽITÉ
Environmentálne aktivity a „zelený“ prístup k životnému prostrediu sú pre obyvateľov Slovenska dôležité

Environmentálne aktivity a „zelený“ prístup k životnému prostrediu sú pre obyvateľov Slovenska dôležité. I spoločnosti, ktoré sa správajú ohľaduplne k životnému prostrediu sú preto hodnotené veľmi kladne. Tieto informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre ENVI-PAK v lete uskutočnila renomovaná prieskumná agentúra GFK. Vzorka 800 respondentov vo veku 18-79 rokov až v 89 percentách potvrdila, že označovanie výrobkov spoločností, ktoré sa správajú k životnému prostrediu ohľaduplne, ZELENÝM BODOM je dôležité. Podľa prieskumu vyplýva, že so zvyšujúcim sa príjmom domácnosti a úrovňou vzdelania respondenta, nadobúda označovanie ochrannou známkou Zelený bod vyššiu dôležitosť.

V dnešnej dobe sú konkurenčné produkty vzájomne zastupiteľné. Ich cenové relácie sú často rovnaké, ich kvalita je tiež porovnateľná. V takýchto prípadoch sa respondenti rozhodujú nielen na základe svojho vzťahu k značke, jej sympatickosti, či povesti na trhu. Veľkú mieru pri rozhodovaní kladú i na to, či je výrobca firmou, ktorá pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu.

deti_odpovedaju_na_ministrove_otazky_ako_separovat.jpg

S ochrannou známkou Zelený bod, zobrazovanou na obaloch produktov, sa podľa prieskumu GFK ľuďom spájajú najmä ochrana životného prostredia a prírody, triedenie a recyklácia odpadu. Spoločnosti, ktoré označujú svoje výrobky ochrannou známkou Zelený bod sú vnímané ako priateľské k životnému prostrediu, ekologické a chrániace prírodu.

Práve vďaka spoločnostiam, ktoré participujú na rozvoji systému Zelený bod, môže na Slovensku prebiehať množstvo aktivít. Prostredníctvom osvetovo vzdelávacích činností je rozširované povedomie o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Spoločnosť ENVI-PAK, ktorá systém Zelený bod na Slovensku prevádzkuje, zabezpečuje masívnu podporu separovaného zberu odpadov z obalov medzi obyvateľmi. Na jar 2008 prebiehala celoslovenská kampaň „Každý môže... triediť odpad“, určená na podporu a propagáciu separovaného odpadu, ktorú podľa agentúry GFK zaregistrovalo až 46% opýtaných.

K ďalším aktivitám systému Zelený bod patrí najmä osveta medzi najmladšími vekovými kategóriami, v materských centrách, materských školách a školách. Spoločnosť s pomocou hravých a motivujúcich materiálov a letákov učí deti separovať odpad. Práve prostredníctvom detí, pod ich pozitívnym „nátlakom“ začnú separovať odpad i dospelí.

Pohoda_2008_zberne_hniezdoV systéme Zelený bod sú využívané i mnohé netradičné miesta na komunikovanie výhod separovaného zberu odpadu, na festivale Pohoda 2008 malo možnosť naučiť sa a následne separovať odpad až 30000 návštevníkov. Návštevníci festivalu vytvorili 61,4 tony odpadu, avšak 22 % – až 13,6 tony odpadu vyseparovali a prispeli tak k šetreniu prírodných zdrojov. V porovnaní s rokom 2007 to spolu bolo o 56 % viac vyzbieraného triedeného odpadu.

Vďaka osvetovým a vzdelávacím aktivitám organizovaným v rámci systému Zelený bod je rozširované povedomie o dôležitosti separovať odpad. Dobre informovaní ľudia, ktorí poznajú dôvody, prečo je separovanie odpadu dôležité, budú pristupovať k triedeniu zodpovedne.