Ocenené exponáty v súťaži ku Dňu Zeme
Ocenenie prvých troch exponátov súťaže ku Dňu Zeme, ktorú pripravil ENVI-PAK s Detským múzeom prebehlo 22

Ocenenie prvých troch exponátov súťaže ku Dňu Zeme, ktorú pripravil ENVI-PAK s Detským múzeom prebehlo 22. 4. Do súťaže sa zapojili v priebehu necelých 2 týždňov 4 základné školy, jedna materská škola a jednotlivci. Spolu priniesli 46 exponátov  priamo do múzea a tie sa stali súčasťou expozície výstavy Trvalé bydlisko Zeme, ktorá bude v Detskom múzeu do konca októbra tohto roka.

Všetky súťažné exponáty boli nápadité a veľmi pekné. Vybrať z nich 3 najzaujímavejšie a najkrajšie nebolo jednoduché, preto sme si na pomoc pozvali deti, ktoré prišli na prehliadku expozície.

dm_vystava_hodnotenie dm_vystava_hodnotenie2

Spoločne sme vybrali a ceny získavajú:

1. cenu za papierový autobus získava Michaela Dlabolová (6 rokov) z Bratislavy

dm_vystava_1 

2. cenu za papierovú ZOO si môže prísť prevziať 8 ročný Matej Styk zo Spojenej školy Novohradská

dm_vystava_2

3. cenu za slona z rôznych obalov (plast, alobal) obdrží 8 ročná Lucia Surgošová zo SŠ Novohradská.

dm_vystava_3 

Blahoželáme!!! Ceny na víťazov čakajú v Detskom múzeu v čase prehliadok. Pri ich prevzatí preukážte totožnosť oceneného (akýkoľvek preukaz odmeneného, rodiča, učiteľa).

dm_vitazne_exponaty 

Tí, ktorí cenu v prvom kole nezískali, ostávajú v súťaži a môžu byť vyhodnotení v 2. kole a to 5. 6., kedy si pripomenieme Svetový deň životného prostredia.

Preto, ak chcete aj VY získať peknú cenu, noste svoje výrobky z odpadov (papier, kartón, plast, plechovky, alobal, sklo, tetrapak) aj naďalej do bratislavského Detského múzea a pozrite si zároveň inšpiratívnu a poučnú expozíciu.

Dňa 5. 6. o 10:00 hodine oceníme ďalších troch jednotlivcov. Všetky exponáty budú vystavené v múzeu do konca októbra 2015, kedy výstava o triedení a zhodnocovaní odpadu končí.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ A DRŽÍME PALCE!!!