Ochranná známka ZELENÝ BOD je neustálym terčom útokov
Dovoľujeme si informovať našich klientov, partnerov, dodávateľov a verejnosť, že dlhoročné útoky na ochrannú známku ZELENÝ BOD zo strany konkurencie a tretích subjektov, žiadnym spôsobom nebránia spoločnosti ENVI-PAK vykonávať na slovenskom trhu aktivity a poskytovať služby v rámci systému ZELENÝ BOD

Dovoľujeme si informovať našich klientov, partnerov, dodávateľov a verejnosť, že dlhoročné útoky na ochrannú známku ZELENÝ BOD zo strany konkurencie a tretích subjektov, žiadnym spôsobom nebránia spoločnosti ENVI-PAK vykonávať na slovenskom trhu aktivity a poskytovať služby v rámci systému ZELENÝ BOD. Rozsah a kvalita dodávaných služieb spoločnosťou ENVI-PAK sa nijako nemení.

Spoločnosť ENVI-PAK je stále subjektom oprávneným poskytovať licenciu na ochrannú známku ZELENÝ BOD tretím stranám pre územie Slovenskej republiky.

Spoločnosť ENVI-PAK, ako poskytovateľ ochrannej známky ZELENÝ BOD, má právo informovať o možnostiach, rozsahu a podmienkach jej používania.