Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi odhalil veľa nejasností firiem
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku

Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku. Preto sme aj v tomto roku zorganizovali odborný seminár, ktorý mal za cieľ objasniť všetky nejasnosti a otázky, ktoré výrobcom obalových a neobalových výrobkov vznikajú pri zavadzaní zmien. Odborný seminár sa konal 17. 3. 2016 v bratislavskom kongresovom centre Technopol, kde sa stretlo dokopy 153 účastníkov. Medzi nimi boli zástupcovia malých aj veľkých spoločností, na ktoré sa podľa nového zákona o odpadoch vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Venovali sme sa témam ako obalový a neobalový výrobok, výrobca vyhradeného výrobku, pôvodca odpadu a jeho povinnosti, dosledovanie materiálového toku, či recyklačný fond a jeho zánik.

Za spoločnosť ENVI - PAK prednášala Anna Darnadyová, riaditeľka klientskeho oddelenia. Pozvanie na seminár prijali aj odborníci z odpadového hospodárstva akými sú Božena Gašparíková, externá poradkyňa ministra životného prostredia a Pavol Takáč, zástupca Centra environmentálnych služieb, ktorí trpezlivo odpovedali na každú položenú otázku, aby objasnili novú legislatívu. Z otázok a reakcií účastníkov seminára vyplynulo, že téma odpadov je pomerne náročná a pre mnohých stále nejasná. Preto sme sa rozhodli svojim partnerom priniesť aj regionálne semináre, na ktorých majú možnosť prebrať problematiku ešte viac do hĺbky. 

Regionálne semináre sa uskutočnia v nasledovných mestách a termínoch:

6.4.2016 – Hotel CHOPIN - BRATISLAVA

20.4.2016 – Hotel Holiday Inn - PRAHA, ČR

27.4.2016 – AquaCity - POPRAD

11.5.2016 – Hotel Tenis - ZVOLEN

25.5.2016 – ENVI-PAK - BRATISLAVA

08.6.2016 – Hotel Holiday Inn BRNO, ČR

 

15.6.2016 – Hotel CHOPIN BRATISLAVA 

Semináre sa konajú štandardne v čase o 10.00 do 13.00 hod. Ak máte záujem zúčastniť sa na jednom z hore uvedených seminárov, prihláste sa, prosím, prostredníctvom e-mailu na adresu customer2@envipak.sk

Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi   Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi

Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi   Odborný seminár Nový zákon o odpadoch v praxi