Odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch
Dňa 12. 11. 2014 sa uskutočnil odborný seminár k návrhu nového Zákona o odpadoch určený výrobcom a dovozcom

Dňa 12. 11. 2014 sa uskutočnil odborný seminár k návrhu nového Zákona o odpadoch určený výrobcom a dovozcom. Na seminári, ktorý pripravila oprávnená organizácia ENVI-PAK s tímom renomovaných odborníkov, sme sa zamerali na pripravované zmeny oproti v súčasnosti platným právnym normám v oblasti odpadového hospodárstva.

Hlavnou témou seminára bola novo pripravovaná právna úprava ZÁKONA O ODPADOCH, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v priebehu budúceho roka. Príspevky predniesli Mgr. Pavol Takáč a Ing. Anna Darnadyová. Ich prezentácie si môžete pozrieť na uvedených linkoch.

Nový zákon o odpadoch – P. Takáč 

Nový zákon o odpadoch – A. Darnadyová