04. 12. 2013

Odštartovali sme triedený zber odpadu na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave sa zazelenala. Od októbra 2011 sa v oboch hlavných budovách vo veľkom triedi odpad

euba_1Ekonomická univerzita v Bratislave sa zazelenala. Od októbra 2011 sa v oboch hlavných budovách vo veľkom triedi odpad. Študenti, učitelia i vedenie univerzity triedi do nových smetných košov žltej a modrej farby rozmiestnených v priestoroch univerzity. Nachádzajú sa v hlavných vestibuloch, pri bufetoch a na každom poschodí v priestoroch pred výťahmi. Slávnostné spustenie triedenia prebehlo za účasti rektora univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., dekana obchodnej fakulty Ing. Štefana Žáka, PhD., vedenia univerzity, vedúcich katedier a členov oikos – študentského združenia, ktoré triedený zber odpadu na univerzite iniciovalo. ENVI-PAK na otvorení reprezentovala generálna riaditeľka Hana Nováková MBA.

euba_2Oprávnená organizácia ENVI-PAK zabezpečila vzdelávanie študentov v deň spustenia triedeného zberu odpadu. Stánky z recyklovaného papiera boli umiestnené v oboch hlavných budovách. V stánkoch sa mohli študenti informovať o spôsobe triedenia odpadu, mohli sa naučiť správne triediť, či zistiť, ako zošliapnutím fliaš ušetria miesto v kontajneri. Návštevníkov stánku prekvapilo, čo všetko je možné z recyklovaných materiálov vyrobiť. Okrem toho mohli zistiť, ako zodpovedne sa správajú k životnému prostrediu a akú veľkú ekologickú stopu na našej Zemi zanechávajú. Je pozitívne, že študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sú väčšinou z kategórie eko-boh a eko-sapiens. Eko-vrahov sa našlo len málo. I vďaka zodpovednému prístupu k životnému prostrediu mohla byť Ekonomická univerzita prvou, kde sa triedi odpad naozaj vo veľkom.

Podvečer pokreuba_3ačovalo vzdelávanie prednáškou o triedení odpadu. Informovali sme študentov, koľko sa rozkladá ten-ktorý materiál a prečo je výhodnejšie ho vytriediť a zrecyklovať. Málokto vie, čo sa deje s odpadom po tom, ako skončí vo farebnom kontajneri, rozprávali sme preto i o procese spracovania odpadu a o výrobkoch, ktoré po spracovaní z odpadu vznikajú.

Sme veľmi radi, že sa prednáška stretla s veľkým záujmom. Veríme, že diskusia o ekologickom prístupe k životu, doprave, bývaniu i k odpadu padla na úrodnú pôdu  a na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude rásť množstvo vytriedeného odpadu a naopak, komunálneho odpadu bude čoraz menej.