Opätovné prerokovanie zákona o odpadoch
Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Predseda NR SR navrhol na prerokovanie výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Podľa Harmonogramu schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2009 je termín najbližšej schôdze stanovený na 8. septembra 2009.

O výsledku rokovaní výborov Vás budeme priebežne informovať.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke NR SR:

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2931


Podľa najnovších informácií bude tento zákon vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokovaný dňa 02. septembra 2009.

Bližšie informácie na:

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=vybory/harmonogram&ViewID=NRVyb.Timetable&DatumOd=2009-8-24%200:0:0&DatumDo=2009-9-4%200:0:0