04. 12. 2013

Oprávnená organizácia ENVI-PAK je nominovaná na cenu VIA BONA SLOVAKIA

ENVI-PAK je nominovaný na cenu VIA BONA SLOVAKIA, ktorú každý rok vyhlasuje Nadácia Pontis

ENVI-PAK je nominovaný na cenu VIA BONA SLOVAKIA, ktorú každý rok vyhlasuje Nadácia Pontis. V súčasnosti bol vyhlásený už deviaty ročník udeľovania ocenenia, ktorého cieľom je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Oprávnená organizácia ENVI-PAK je nominovaná na cenu v oblasti zodpovedného podnikania v kategórii Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia.

Na cenu je nominovaná s projektom jedinečnej informačnej kampane „Každý môže... triediť odpad“, ktorá prebiehala v mesiacoch máj – jún 2008 a bola vytvorená a financovaná oprávnenou organizáciou ENVI-PAK.

Posolstvo dôležitosti separovania odpadu a motivácia triediť odpad bola prezentovaná prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov – zahŕňala billboardy, veľkorozmerné plagáty na zastávkach hromadnej dopravy, rozhlasové spoty a inzerciu v tlači, komunikáciu vo vlakoch a v prostriedkoch hromadnej dopravy, internetovú kampaň, ako aj reťaz zábavno-vzdelávacích podujatí pre verejnosť vo viacerých slovenských mestách. Vyvrcholením kampane na podporu separovania odpadu bola účasť na podujatí Bažant Pohoda, ktorý je najväčším festivalom na Slovensku a zároveň jediným festivalom, na ktorom sa separuje odpad. ENVI-PAK sa rozhodol využiť netradičné miesto hudobného festivalu na komunikáciu, osvetu a vzdelávanie v problematike separovania odpadu a priamo na mieste produkovania množstva odpadu veľkým množstvom ľudí naučiť týchto ľudí princípom triedenia odpadu. Návštevníci festivalu mohli v roku 2008 separovať plasty, papier a kovy. Spolu bolo na Pohode vyprodukovaného 61,4 tony odpadu, avšak až 22 % - 13,6 tony odpadu návštevníci vyseparovali a prispeli tak k šetreniu prírodných zdrojov. Okrem zabezpečenia triedenia odpadu, oprávnená organizácia ENVI-PAK rozprúdila diskusiu s návštevníkmi o spôsoboch triedenia odpadu, o využití vyseparovaných odpadov a vplyve triedenia na životné prostredie.

Na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúra GFK skonštatovala, že reklamnú kampaň zaregistrovalo až 46 % respondentov. Keďže kampaň mala osvetovo-vzdelávací charakter, myšlienky kampane si respondenti mohli preniesť do reálneho života a zapojením sa, resp. zlepšením separovania odpadu tak prispieť k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia. Oprávnená organizácia ENVI-PAK plánuje i naďalej pokračovať v osvete a vzdelávaní obyvateľov Slovenska v problematike separovania odpadov a tým zvýšiť motiváciu ľudí i firiem zapojiť sa do separovania odpadov.