Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2013
Tím oprávnenej organizácie ENVI-PAK želá všetkým svojim klientom, partnerom i priateľom pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2013 plný pracovných a osobných úspechov

Tím oprávnenej organizácie ENVI-PAK želá všetkým svojim klientom, partnerom i priateľom pokojné prežitie vianočných sviatkov a nový rok 2013 plný pracovných a osobných úspechov.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

pf-envipak_2012