POH SR na roky 2011 - 2015 predložený do vlády
21. februára 2012 bol do Vlády predložený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015

paragraf21. februára 2012 bol do Vlády predložený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015. Zatiaľ nebol zaradený na rokovane Vlády SR. Legislatívny proces sledujeme a o zmenách Vás budeme informovať.