Pomôžte „Jožovi z triedičky“. Trieďte odpad. Je to jednoduché.
Jožo je obyčajný Slovák, pracujúci na triedičke odpadov. Svoju prácu miluje, robí ju svedomito a venuje jej preto veľa času

Jožo je obyčajný Slovák, pracujúci na triedičke odpadov. Svoju prácu miluje, robí ju svedomito a venuje jej preto veľa času. Postupne prichádza na to, že Slováci triedenie zanedbávajú, odpad neseparujú, nevedia, čo sa s ním deje po jeho vytriedení. Recyklácia na úrovni 6% je naozaj nízka. Jožo tak trávi v práci veľa času a nemá čas na rodinu. Tento emotívny príbeh zverejnil ENVI – PAK prostredníctvom edukačného videa určeného širokej verejnosti. Jeho úlohou je naučiť obyvateľov Slovenska správne triediť odpad, aby bolo možné recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov.

Spoločnosť ENVI - PAK má podľa nového zákona o odpadoch za úlohu financovanie triedeného zberu v mestách a obciach. Okrem toho má aj povinnosť vzdelávať obyvateľstvo všetkých vekových kategórií v triedení odpadov. ENVI - PAK už naštartoval proces vzdelávania žiakov na základných školách a v škôlkach pomocou interaktívnej dotykovej TV obrazovky. Dnes, pri príležitosti Dňa Zeme, pripravil verejnosti aj video „Jožo z triedičky“. Video ukazuje proces správneho triedenia odpadu, ako aj a to, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení.

Dojímavý príbeh pracovníka z triedičky odpadov, Joža, vás prinúti zamyslieť sa nad svojím správaním sa voči prírode a ostatným.