Pozývame Vás na odborný seminár k návrhu zákona o odpadoch
Pozývame Vás na odborný seminár NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH, ktorý pre Vás pripravila oprávnená organizácia ENVI-PAK s tímom renomovaných odborníkov

Pozývame Vás na odborný seminár NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH, ktorý pre Vás pripravila oprávnená organizácia ENVI-PAK s tímom renomovaných odborníkov.

Hlavnou témou seminára je novo pripravovaná právna úprava ZÁKONA O ODPADOCH, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v priebehu budúceho roka. Seminár je určený najmä pre povinné osoby v zmysle aktuálne platného zákona č.119/2010 Z.z. o obaloch a pre výrobcov a dovozcov podľa aktuálne platného zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch z pohľadu plnenia povinností týchto subjektov po prijatí nového zákona o odpadoch.

Absolvovaním seminára získate prehľad o pripravovaných zmenách v právnych predpisoch a z nich vyplývajúcich povinností firiem v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi.

Termín konania:

12. novembra 2014 v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Prednášajúci:

JUDr. Pavol Takáč a Ing. Anna Darnadyová

Miesto konania seminára:

Kongresové centrum TECHNOPOL

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

mapka

parkovanie zdarma

Program seminára:

1. blok: Prehľad pripravovanej právnej úpravy odpadového hospodárstva,

zmeny oproti súčasnému stavu

• Štruktúra nového zákona a základné princípy jeho stavby

• Základné principiálne zmeny v odpadovom hospodárstve

• Rozšírená zodpovednosť výrobcov za svoje výrobky

(obaly a neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrozariadenia)

• Organizácie zodpovednosti výrobcov

• Zmeny v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

• Nové administratívne nástroje

• Orgány štátnej správy, Sankcie

• Zrušenie Recyklačného fondu

• Informačný systém

2. blok: Diskusia, priestor pre Vaše otázky

Počas dvoch prestávok bude podávané drobné občerstvenie.

Účastnícky poplatok za seminár:

Klienti oprávnenej organizácie ENVI-PAK majú vstup na seminár zdarma.

Pre ostatných účastníkov je účastnícky poplatok stanovený vo výške 120 € bez DPH.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej sály budú v prípade veľkého záujmu uprednostnení klienti oprávnenej organizácie ENVI-PAK.

Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie účasti na seminári najneskôr do 7.11.2014 na e-mailovej adrese: customer.service@envipak.sk.

Úplné znenie návrhu zákona o odpadoch nájdete TU.