Pozývame vás na odborné semináre v regiónoch
Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku

Nový zákon o odpadoch prináša nielen nové pojmy, ale aj úskalia spojené s novými legislatívnymi povinnosťami pre firmy pôsobiace na Slovensku.  Aj v tomto roku organizujeme odborné semináre v regiónoch, ktoré majú za cieľ objasniť všetky nejasnosti a otázky výrobcov spojené s novým zákonom o odpadoch. Na seminároch budeme preberať modelové situácie firiem, ktorých sa týka rozšírená zodpovednosť výrobcov. Venovať sa budeme aj témam ako obalový a neobalový výrobok, výrobca vyhradeného výrobku, pôvodca odpadu a jeho povinnosti, dosledovanie materiálového toku, či recyklačný fond a jeho zánik. Výrobcovia obalových a neobalových výrobkov budú mať možnosť prebrať problematiku viac do hĺbky a spýtať sa na konkrétne situácie spojené s nakladaním s odpadmi.

Regionálne semináre sa uskutočnia na Slovensku a v Čechách v mesiacoch apríl až jún 2016. 

Viac informácií o mieste a čase konania seminárov nájdete priamo v klientskej zóne v časti Semináre:

 

https://www.envipak.sk/sk/Firmy/Klientska-zona/Seminare.alej 

 

Odborné semináre ENVI - PAK   Odborné semináre ENVI - PAK