Prečítajte si Správu o činnosti 2012
Rok 2012 bol deviatym rokom pôsobenia oprávnenej organizácie ENVI-PAK na slovenskom trhu

Rok 2012 bol deviatym rokom pôsobenia oprávnenej organizácie ENVI-PAK na slovenskom trhu. Z pohľadu našej aktívnej účasti na tvorbe novej odpadovej legislatívy aj z pohľadu realizovanej vzdelávacej a osvetovej činnosti pre odbornú a laickú verejnosť ho hodnotíme ako náročný a zároveň plodný.

Náš manažérsky systém kvality, environmentu a informačnej bezpečnosti bol úspešne recertifikovaný. Pripravili sme niekoľko odborných vzdelávacích podujatí a viacero osvetovo-vzdelávacích aktivít pre verejnosť s dôrazom na deti a mládež. K najpopulárnejším patril opäť hudobný festival Pohoda v Trenčíne.

V Správe o činnosti za rok 2012, ktorú nájdete na našej web stránke TU sa dočítate, aké výsledky naša spoločnosť v minulom roku dosiahla, aké ďalšie zaujímavé aktivity  pripravila a na akých sa úspešne podieľala.

Ďakujeme našim klientom, partnerom, mestám, obciam a všetkým našim priaznivcom za spoluprácu a dôveru  a veríme, že okrúhly desiaty rok bude tvorivý a úspešný.