Prečo by sme mali triediť odpad sa zhovárame na TA3
  Prečo by sme mali triediť odpad vysvetlila predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hana Nováková v rozhovore pre TA3, ktorý bol premierovo odvysielaný v relácii Labyrint 15

  Prečo by sme mali triediť odpad vysvetlila predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK Hana Nováková v rozhovore pre TA3, ktorý bol premierovo odvysielaný v relácii Labyrint 15. mája. 2013. Obsahom rozhovoru boli aj témy ako správne odpady z obalov triediť,aké sú prínosy triedenia, aké symboly súvisiace s triedením odpadov z obalov sa na výrobkoch nachádzajú, čo zanmená Zelený bod na obale.Generálna riaditeľka Hana Nováková sa venovala aj otázkam podpory obcí priemyslom či sankciám, ktoré hrozia obciam neplniacim si povinnosti, ktoré im od tohto roku vyplývajú zo zákona o obaloch. 

Viac sa dozviete v rozhovore.