7. Prečo nový zákon implementuje rozšírenú zodpovednosť výrobcov a nie inú formu plnenia limitov?
Na úvod je potrebné poznamenať, že termín rozšírená zodpovednosť nie je nový

Na úvod je potrebné poznamenať, že termín rozšírená zodpovednosť nie je nový. Ide o účinné a najlepšie riešenie na dosiahnutie európskeho štandardu v oblasti podpory triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a tiež zodpovedá praxi a trendom vo vyspelých krajinách Európskej únie. Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená starostlivosť výrobcu o obal, resp. výrobok počas celého životného cyklu od štádia vývoja až po štádium konca jeho životnosti. Ministerstvo životného prostredia SR implementovalo do nového zákona o odpadoch princíp rozšírenej zodpovednosti predovšetkým s cieľom výraznej úspory finančných prostriedkov pre samosprávy. Nemenej dôležitým aspektom je taktiež finančná motivácia smerujúca k intenzívnejšiemu triedeniu, ktoré bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.