Prezident Ivan Gašparovič vrátil do parlamentu kontroverznú novelu zákona o odpadoch
Dňa 31.7.2009 prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm

Dňa 31.7.2009 prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30. 6. 2009 bol na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona vyplynula pre dovozcov povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu za celé množstvo dovezených obalov ako aj dovezených balených výrobkov. Uvedená zmena by sa premietla do cien tovaru výrobkov, nárast cien by bol najväčší pri výrobkoch dennej spotreby a potravinách. Z tohto dôvodu protestovali proti uvedenému zákonu dovozcovia obalov, ako i výrobkov zabalených v obaloch.

Prezident Ivan Gašparovič navrhol, aby parlament prijal viacero zmien v predmetnom zákone. Najbližší možný termín Národnej rady na prerokovanie zákona o odpadoch je nasledujúca schôdza NR SR, ktorá sa uskutoční v priebehu septembra 2009. Na opätovné schválenie zákona je potrebné, aby zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 150 členného parlamentu.

Kompletná tlačová správa tlačového oddelenia prezidentskej kancelárie:

http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9280