Prezident SR podpísal návrh zákona o odpadoch
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 8. 4. 2015 podpísal návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 8. 4. 2015 podpísal návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nevyhovel tak odporcom zákona, ktorí ho vyzvali na jeho vrátenie Národnej rade SR.

Nový zákon o odpadoch prináša množstvo zmien v odpadovom hospodárstve, pričom v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov reflektuje princípy, ktoré prakticky fungujú v mnohých členských krajinách. Nový zákon sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňuje skládkovaním, úpravu a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Schválené znenie zákona o odpadoch nájdete na internetovej stránke Národnej rady SR.