Prezident podpísal novelu zákona o odpadoch
Prezident SR Ivan Gašparovič 23. septembra 2009 podpísal novelu zákona o odpadoch potom, čo poslanci pri opätovnom prerokovaní v parlamente súhlasili so všetkými jeho pripomienkami

Prezident SR Ivan Gašparovič 23. septembra 2009 podpísal novelu zákona o odpadoch potom, čo poslanci pri opätovnom prerokovaní v parlamente súhlasili so všetkými jeho pripomienkami.

Týmto bol definitívne schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona je účinná od 11. novembra 2009.

Podľa tohto zákona dovozcovia obalov resp. balených výrobkov naďalej nebudú mať povinnosť platenia príspevku do Recyklačného fondu vo výške 100% za predpokladu, že zabezpečia pre dovezené obaly resp. balené výrobky zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu v rozsahu záväzných limitov ustanovených § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.