Pro Europe - Environmentálne výchova - cesta k udržatelnému rozvoju
Brožúra Environmentálna výchova – cesta k udržateľnému rozvoju poukazuje na to, že len vedomé budovanie a pochopenie komplexných vzťahov a správania sa ľudí k problémom životného prostredia budú môcť nájsť riešenie v dlhodobom horizonte

Brožúra Environmentálna výchova – cesta k udržateľnému rozvoju poukazuje na to, že len vedomé budovanie a pochopenie komplexných vzťahov a správania sa ľudí k problémom životného prostredia budú môcť nájsť riešenie v dlhodobom horizonte. Tiež sú tu uvedené príklady, čo členovia PRO EUROPE v súčasnosti spolu robia s mladými ľuďmi, školami a inými inštitúciami.

Stiahnite si newsletter v .pdf formáte:

brožura%20-%20enviro-vychova