Projekt Vyčistime si Slovensko už prináša výsledky
Čierne skládky trápia mnoho obcí na Slovensku. V rámci projektu Vyčistime si Slovensko proti nim vytiahli ťažké zbrane – lopatu a bager – aj minister životného prostredia SR Jaroslav Izák, oprávnená organizácia ENVI-PAK a Greenpeace

Čierne skládky trápia mnoho obcí na Slovensku. V rámci projektu Vyčistime si Slovensko proti nim vytiahli ťažké zbrane – lopatu a bager – aj minister životného prostredia SR Jaroslav Izák, oprávnená organizácia ENVI-PAK a Greenpeace.

Vo štvrtok 22. mája 2008 pomohol minister osobne vyčistiť čiernu skládku pri bývalej trafostanici v okrese Malacky. Cieľom akcie Vyčistime si Slovensko je totiž zmonitorovať čierne skládky na Slovensku, zlikvidovať ich a tiež motivovať občanov, aby odpad ukladali na určené miesta. K projektu sa okrem MŽP SR pripojili aj Greenpeace a oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorým záleží na kvalite životného prostredia. ENVI-PAK naviac už niekoľko rokov podporuje separovaný zber v slovenských obciach, čo je najúčinnejším a hlavne dlhodobým riešením problému obcí s odpadmi.

web_Izak_Novakova_triediaca_linkaJe to smutné, ale nie všetci občania dodržiavajú pravidlá nakladania s odpadom. Chcú sa zdarma zbaviť nepotrebných vecí a neberú ohľad na životné prostredie, hodnotí situáciu JUDr. Eva Michalinová, starostka obce Zohor, ktorá sa zapojila do projektu. Čierne skládky vznikajú v odľahlých častiach obce, v okolí ciest a tiež pri starých, už dávno nepoužívaných budovách. V rámci projektu Vyčistime si Slovensko sa podarilo zmonitorovať viac ako 1000 čiernych skládok, ktoré nahlásili občania a rôzne organizácie. V rámci akcie sa už vyčistili aj niektoré lokality, najmä na východnom Slovensku. Ako konštatovala Kateřina Věntusová z organizácie Greenpeace, situácia s čiernymi skládkami je najhoršia práve tu, aj preto sa v rámci akcie aspoň niektoré odstránia v spolupráci s odpadovými organizáciami.

Tento projekt je užitočný, ale len z krátkodobého hľadiska. „Dlhodobým riešením odpadového hospodárstva v obciach je zavedenie a a prevádzkovanie systému separovaného zberu odpadu. Separovaný zber odpadov šetrí nielen objem odpadu uloženého na skládkach, ale čo je dôležitejšie, šetrí naše prírodné zdroje,“ približuje problematiku Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK. Príkladom fungovania separovaného odpadu je obec Marianka v okrese Malacky, kde vďaka finančnej aj informačnej podpore ENVI-PAK môžu obyvatelia využívať od jesene 2007 na triedenie odpadu 11 zberných miest. „Zníženie objemu ostatného komunálneho odpadu prospelo nielen životnému prostrediu, ale aj peňaženkám občanov, ktorí už dnes platia menej za zber a odvoz odpadu,“ povedal Viliam Bolgáč, starosta obce.