Regenerácia generácie v AUPARKU
ENVI-PAK bol 24. 10. 2013 jedným z partnerov podujatia v bratislavskom nákupnom centre, kde spoločne s ďalšími partnermi prostredníctvom zábavných a interaktívnych hier a súťaží upozornil na nevyhnutnosť ekologického správania v každodennom živote

ENVI-PAK bol 24. 10. 2013 jedným z partnerov podujatia v bratislavskom nákupnom centre, kde spoločne s ďalšími partnermi prostredníctvom zábavných a interaktívnych hier a súťaží upozornil na nevyhnutnosť ekologického správania v každodennom živote. Celodenné podujatie bolo tematicky zamerané na ozdravenie vzťahu človeka a prostredia, v ktorom žije.

 reggen6  reggen7

Počas celého dňa boli v mieste konania k dispozícii informačné a prezentačné stánky subjektov, ktoré svojimi aktivitami zapadajú a rozvíjajú ciele stanovené organizátorom podujatia. ENVI-PAK ponúkal okrem informácií a ekotestu aj interaktívne hry, v ktorých si mohli deti otestovať svoje ekologické vedomosti. Ďalšími účastníkmi, ktorým nie je ekológia a správanie sa k prírode ľahostajné, boli BIOFARMA PRIRODA ponúkajúca ochutnávku poctivých domácich potravín a bohaté informácie o živote na hospodárskom dvore, JEMINE s ambasádorkami Jamieho Olivera na Slovensku, ktoré ponúkali zdarma poradenstvo v oblasti zdravej a liečivej výživy ako aj všeobecné informácie o zdravom lokálnom a sezónnom spôsobe stravovania či spoluorganizátor RESONANCE so stánkom a ekologickou anketou s cieľom zistiť, na akej úrovni je všeobecná rozhľadenosť v problematike ekológie. K dispozícii boli informácie o recyklovaní na Slovensku a informácie o ich najvhodnejšom použití tak, aby sa ušetrilo čo najviac elektrickej energie.

 reggen3 reggen5

Dvanásťhodinové podujatie dopĺňali tvorivé dielne či vystúpenia zábavno-tanečno-speváckej show EKO TOUR Thomasa Puskailera a Martina Madeja, akrobatické vystúpenia SX Team. Súťaže interaktívneho charakteru, či už pohybové alebo vedomostné až po ochutnávku potravín a porovnávania priemyselne spracovaných a domácich produktov, ktoré zabávali a zároveň informovali o prirodzenom, zdravom a ohľaduplnom správaní, prospešnom rovnako pre ľudí ako i prírodu. Večerné koncertné vystúpenie kapely Medial Banana, známej svojím aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia a vyznávaním prirodzeného a nekonzumného životného štýlu, bolo osviežujúcou bodkou za touto úspešnou akciou.

reggen4 reggen2