Rokovanie odborníkov o znení vyhlášky k zákonu o obaloch
Dňa 8. marca 2011 sa zástupcovia oprávnenej organizácie ENVI-PAK zúčastnili na stretnutí, ktoré iniciovalo Ministerstvo životného prostredia SR k budúcej podobe vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

vyhlaska_ministerDňa 8. marca 2011 sa zástupcovia oprávnenej organizácie ENVI-PAK zúčastnili na stretnutí, ktoré iniciovalo Ministerstvo životného prostredia SR k budúcej podobe vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch. Na stretnutí ENVI-PAK hájil záujmy povinných osôb a tiež miest a obcí, u ktorých ENVI-PAK priamo podporuje separovaný zber.

Pri znení vyhlášky, ktorá výraznou mierou upravuje a dopĺňa zákon o obaloch, prišlo k stretu názorov viacerých organizácií. Sporným bodom sa stal najmä spôsob preukazovania materiálového toku pri zabezpečovaní zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalovvyhlaska_e-p

Minister životného prostredia preto zvolal diskusné fórum, ktoré dalo možnosť zainteresovaným stranám vyjadriť sa k budúcej podobe vyhlášky.

Na diskusnom fóre sa zúčastnilo vyše 30 zástupcov rôznych dotknutých subjektov z oblasti spracovania odpadov, odpadových spoločností, oprávnených organizácii, občianske a profesijné združenia, a tiež zástupcovia ÚMS a ZMOS. Po vyše 3-hodinovej diskusii sa zhodli na podobe vyhlášky, ktorá bude po zapracovaní pripomienok postúpená do legislatívneho procesu.