Rozhodnutie Európskeho súdu vo veci používania značky ZELENÝ BOD v Nemecku
ENVI-PAK, a.s., ako akcionár spoločnosti PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE) a exkluzívny držiteľ licencie značky ZELENÝ BOD na Slovensku, si Vás dovoľuje informovať o rozsudku vydanom dňa 24

ENVI-PAK, a.s., ako akcionár spoločnosti PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE) a exkluzívny držiteľ licencie značky ZELENÝ BOD na Slovensku, si Vás dovoľuje informovať o rozsudku vydanom dňa 24. mája 2007 Európskym súdom prvej inštancie v Luxemburgu.

 

Rozsudok súdu vo veci používania ochrannej známky ZELENÝ BOD zaviazal spoločnosť Duales System Deutschland GmbH (DSD), zakladateľa a majiteľa ochrannej známky ZELENÝ BOD, nespájať používanie symbolu ZELENÝ BOD výlučne s obalmi výrobcov, ktorí sú klientmi DSD. Rozsudok umožňuje používať tento symbol aj na obaloch výrobkov výrobcov, ktorí si plnia povinnosti vyplývajúce z obalovej smernice (smernica EK 94/62/ES) a národnej legislatívy iným povoleným spôsobom. Súd zároveň konštatoval, že spoločnosť DSD môže požadovať za používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD samostatný poplatok, ktorý sa nevzťahuje na služby spojené so spätným odberom, ale len na používanie symbolu – ochrannej známky.

 

Druhý rozsudok sa týka prístupu do infraštruktúry integrovaného systému separovaného zberu odpadu. Súd potvrdil rozhodnutie o tom, že DSD musí umožniť konkurenčným spoločnostiam využívať zberné nádoby v nemeckých mestách a obciach, nakoľko vybudovanie paralelného systému nie je možné. V skutočnosti spoločnosť DSD už od roku 2003 umožňuje prístup k infraštruktúre aj iným spoločnostiam.

 

Úplnné znenie Rozsudku Európskeho súdu prvého stupňa vo veci Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a Komisia Európskych spoločenstiev

 

Webstránky spoločnosti DSD