Rozhodnutie predsedu NR SR vo veci zákona o odpadoch z 30. júna 2009, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky
Predseda NR SR navrhol na prerokovanie výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4

Predseda NR SR navrhol na prerokovanie výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 4. 9. 2009.

Podľa Harmonogramu schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2009 je termín najbližšej schôdze stanovený na 8. septembra 2009.

Viac informácií môžete nájsť na internetovej stránke NR SR:

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2931

Podľa najnovších informácií bude tento zákon vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokovaný dňa 02. septembra 2009.

Bližšie informácie na:

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=vybory/harmonogram&ViewID=NRVyb.Timetable&DatumOd=2009-8-24%200:0:0&DatumDo=2009-9-4%200:0:0