16. 09. 2010

Rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) vydala rozhodnutie, ktorým konštatovala porušenie súťažných pravidiel zo strany spoločnosti ENVI-PAK
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) vydala rozhodnutie, ktorým konštatovala porušenie súťažných pravidiel zo strany spoločnosti ENVI-PAK. v súvislosti s ochrannou známkou ZELENÝ BOD. Spoločnosť ENVI-PAK zásadne nesúhlasí s rozhodnutím Rady úradu a v zákonnej lehote podala voči nemu žalobu na príslušný krajský súd.

Podľa názoru Rady úradu v posudzovanom období spoločnosť ENVI-PAK zneužila dominantné postavenie tak, že nastavila systém platieb, v ktorom servisní klienti (klienti využívajúci komplexné služby spoločnosti ENVI-PAK) mali možnosť používať ochrannú známku Zelený bod bez poplatku, zatiaľ čo  licenční klienti (klienti využívajúci výlučne licenčné práva k ochrannej známke Zelený bod) poplatok platili, čo spôsobilo obmedzenie na relevantnom trhu oprávnených organizácií.
 
Spoločnosť ENVI-PAK v žalobe predložila argumenty na obhájenie svojho konania na posudzovanom trhu a v posudzovanom období. Spoločnosť ENVI-PAK ako v súčasnosti tak aj v posudzovanom období uplatňovala rovnaké pravidlá pre všetky povinné osoby používajúce ochrannú známku Zelený bod. Konanie spoločnosti ENVI-PAK nikdy nesmerovalo k obmedzeniu súťaže na relevantnom trhu oprávnených organizácií a nemohlo mať na tento trh tvrdený dopad. Systém platieb za ochrannú známku Zelený bod  je nastavený tak, aby bol poskytovaný čo najväčší komfort pre užívateľov ochrannej známky, pričom tento zaručuje nediskriminačný a transparentný prístup zo strany spoločnosti ENVI-PAK k všetkým povinným osobám.